Смолян

Равнището на доходите в област Смолян е сравнително високо, като основна причина за това е високата заетост на населението. През 2015 г. безработицата спада за втора поредна година, но заради високата икономическа активност на населението остава по-висока от средната за страната. Инвестиционната активност продължава да бъде далеч от нивата преди кризата, а усвояването на европейски средства изостава от това в повечето области. В областта няма първокласни и магистрални пътища, но качеството на пътната настилка е добро. Местните данъци и такси са сравнително ниски, а развитието на административните услуги е в унисон с това в по-голямата част от страната.

Смолян е областта с най-неблагоприятен механичен прираст на населението през последните четири години. Училищното образование постига добър обхват, а резултатите на местните зрелостници на матурите по БЕЛ са сред най-добрите в страната. Въпреки че е налице известен недостиг на медицински специалисти, здравеопазването е на сравнително добро ниво. Областта се характеризира с ниска престъпност, висока разкриваемост на регистрираните престъпления и сравнително бързо правораздаване. Околната среда е добре запазена, като замърсяването на атмосферния въздух с въглероден диоксид е най-ниското в страната. Културното развитие изостава значително, но последните години са налице някои благоприятни тенденции.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или