Хасково

Хасково остава сред по-слабо развитите области в страната. През последната година (2015 г.) положителните тенденции на пазара на труда се запазват, като заетостта се покачва, а безработицата спада чувствително. Заплатите обаче остават сред най-ниските в страната. Местните инвестиции отбелязват ръст, но област Хасково продължава да страда от липса на чуждестранни капитали. Усвояването на европейските средства се засилва, в т.ч. в областния център Хасково. Административните услуги се подобряват, но остават предизвикателствата по отношение на оценките за прозрачността и почтеността на местните власти.

Демографските тенденции в област Хасково продължават да се обуславят от силно отрицателния естествен прираст на населението. Понижава се делът на обхванатите деца в училищната система, а резултатите от матурите се влошават през 2016 г. Делът на здравноосигурените лица в областта се покачва. Област Хасково е сравнително безопасна на фона на страната, а работата на правораздавателните органи е относително бърза и ефективна. Наблюдава се популяризиране на културните дейности, като посещенията на кина, театри и музеи бележат ръст през 2015 г.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или