Кюстендил

Въпреки че условията на живот и социално включване постепенно се подобряват, работните заплати в областта остават ниски, а голяма част от доходите на домакинствата се формират от пенсии. През 2015 г. безработицата спада, а заетостта се покачва за първи път след кризата, но и двата индикатора остават по-неблагоприятни от средните за страната. Кюстендил е сред областите, които до момента са привлекли най-малко ЧПИ и чиито общини са усвоили най-малко европейски средства. Въпреки че нивото на местните данъци и такси е сред най-ниските в страната, липсата на прозрачност на органите на местно самоуправление намалява привлекателността на областта.

Като резултат от неблагоприятните демографски тенденции естественият прираст на населението продължава да се влошава. Образователната система успява да обхване голяма част от подлежащите на образование, но качеството е сравнително ниско. В областта има известен недостиг на лекари-специалисти, но легловата база е достатъчно широка, а делът на здравноосигурените лица е висок. Кюстендил получава най-ниска оценка в сферата на сигурността и правосъдието след София (столица) заради високата престъпност, бавното правораздаване и ниската разкриваемост на престъпленията. В сферата на околната среда област Кюстендил се характеризира, от една страна, с добра свързаност с канализация и пречиствателни станции, а от друга – със силно замърсяване на въздуха. Културният живот остава слабо развит спрямо другите области в страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или