<![CDATA[Регионални профили]]> https://www.regionalprofiles.bg bg Fri, 24 May 2019 01:54:37 +0000 Fri, 24 May 2019 01:54:37 +0000 office@mtr-design.com (MTR Design) office@mtr-design.com (MTR Design) <![CDATA[Шест карти за малките общини в България]]> Fri, 08 Feb 2019 10:29:00 +0000 <![CDATA[Какъв е отрасловият профил на областите в България?]]> Fri, 01 Feb 2019 13:16:00 +0000 <![CDATA[Регионални профили: Показатели за развитие (2018)]]> Thu, 20 Dec 2018 08:15:00 +0000 <![CDATA[Местните данъци продължават да се увеличават]]> Fri, 20 Jul 2018 09:05:00 +0000 <![CDATA[Кои общини използват най-много евросредства]]> Fri, 29 Jun 2018 09:29:00 +0000 <![CDATA[Регионални профили: Препоръки за развитие (2018)]]> Mon, 04 Jun 2018 08:21:00 +0000 <![CDATA[Изследване на ИПИ: Пътят към фискална децентрализация]]> Thu, 26 Apr 2018 07:07:00 +0000 <![CDATA[Как влияят икономическите центрове върху развитието на периферните общини?]]> Mon, 16 Apr 2018 12:40:00 +0000 <![CDATA[Безработицата през 2017: регионален преглед]]> Thu, 05 Apr 2018 11:10:00 +0000 <![CDATA[Нов етап в развитието на трудовия пазар]]> Fri, 16 Mar 2018 10:02:00 +0000 <![CDATA[ИПИ представи английската версия на "Регионални профили: показатели за развитие"]]> Tue, 13 Mar 2018 12:16:00 +0000 <![CDATA[Регионалните различия в България и ЕС през последното десетилетие]]> Tue, 06 Mar 2018 08:29:00 +0000 <![CDATA[Какво ни подсказват икономическите центрове в България]]> Fri, 19 Jan 2018 11:11:00 +0000 <![CDATA[Икономическите центрове в България]]> Thu, 18 Jan 2018 15:24:00 +0000 <![CDATA[Кръгла маса на тема ”Икономическите центрове в България”]]> Wed, 17 Jan 2018 19:47:00 +0000